Стипендіальне забезпечення

Студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, які навчаються (як на державній, так і на контрактній формі) можуть отримувати різні види стипендій:

 

Розміри стипендій студентів закладів вищої освіти:

ІІІ-IV рівень акредитації

 

Академічна мінімальна, звичайна 1300,00
відмінник, звичайна 1892,00
мінімальна, окремі спеціальності 1660,00
відмінник, окремі спеціальності 2415,00

Перелік спеціальностей, для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі:

Код спеціальності Найменування спеціальності (спеціалізації)
014 Середня освіта (математика, біологія, фізика, хімія, інформатика)
016 Спеціальна освіта
091 Біологія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
132 Матеріалознавство